We use private cookies and third-party, to perform analysis of user navigation and to optimize the browsing experience. If you continue to browse, we consider that you accept its use. You can get more information here

IniciAvís legal

Avís legal

Campus Cerdanya, SL garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels seus clients, i així, amb conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPDP) i en la normativa de desenvolupament, el client/usuari queda informat i dóna el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents al Campus Cerdanya i al seu tractament automatitzat, inclosos aquells als quals l’empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, per a les finalitats d’enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes i serveis, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb el Campus Cerdanya, per adequar les nostres ofertes comercials a les seves característiques particulars.

La política de privacitat del Campus Cerdanya li assegura en qualsevol cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposicions, en els termes establerts en la legislació vigent. Per això, amb conformitat amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, el Campus Cerdanya garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i l'informa de la possibilitat d’exercir, conforme a aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a:

Campus Cerdanya: Avinguda Ramón Condomines 14, 17520 Puigcerdà (Girona). info@campus-cerdanya.com